:
เทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 055-624247 โทรสาร (FAX) : 055-953313 เบอร์ฉุกเฉิน : 055-953318

ชื่อ: ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ(วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก)จาก SML -แยกบ้าน สท.ร่วม หมู่ที่ 2

วันที่ลงประกาศ: 21 ม.ค. 2564

รายละเอียด: