:
เทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 055-624247 โทรสาร (FAX) : 055-953313 เบอร์ฉุกเฉิน : 055-953318

ชื่อ: โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ซอยไทยเจริญ 7 หมู่ที่ 8 ตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย (ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง)

วันที่ลงประกาศ: 23 พ.ค. 2565

รายละเอียด: โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ซอยไทยเจริญ 7 หมู่ที่ 8 ตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย (ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง)


file

mid_31_2022_9_24_384024.pdf