:
เทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 055-624247 โทรสาร (FAX) : 055-953313 เบอร์ฉุกเฉิน : 055-953318

ชื่อ: ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างบ้าน สท.ธนพร(แอร์) หมู่ที่ 3

วันที่ลงประกาศ: 18 ธ.ค. 2563

รายละเอียด: