:
เทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 055-624247 โทรสาร (FAX) : 055-953313 เบอร์ฉุกเฉิน : 055-953318

ชื่อ: รายงานผลการกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ และประกาศการกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาต่อปี

วันที่ลงประกาศ: 4 ม.ค. 2565

รายละเอียด: รายงานผลการกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ และประกาศการกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาต่อปี


file

news_11_2022_9_24_946635.pdf