:
เทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 055-624247 โทรสาร (FAX) : 055-953313 เบอร์ฉุกเฉิน : 055-953318

ชื่อ: ขอบเขตของงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยข้างโรงเรียนชัยมงคล (ทิศตะวันตก) แยกสายริมน้ำ-ฝายท่อระบายน้ำชัยมงคล ม.9

วันที่ลงประกาศ: 29 มิ.ย. 2564

รายละเอียด: ขอบเขตของงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยข้างโรงเรียนชัยมงคล (ทิศตะวันตก) แยกสายริมน้ำ-ฝายท่อระบายน้ำชัยมงคล ม.9


file