:
เทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 055-624247 โทรสาร (FAX) : 055-953313 เบอร์ฉุกเฉิน : 055-953318

ชื่อ: ขอบเขตงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถยนต์ส่วนกลาง เป็นรถบรรทุก (ดีเซล)

วันที่ลงประกาศ: 9 มิ.ย. 2565

รายละเอียด: ขอบเขตงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถยนต์ส่วนกลาง เป็นรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคป จำนวน 1 คัน


file

news_17_2022_9_24_78029.pdf