:
เทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 055-624247 โทรสาร (FAX) : 055-953313 เบอร์ฉุกเฉิน : 055-953318

ชื่อ: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลส์ติก คอนกรีต สท.ถ.๖-๐๐๐๘ สายบ้านแพะ หมู่ที่ ๕,๗ ตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ลงประกาศ: 16 ม.ค. 2562

รายละเอียด:


file